Ruzie maken

Ruzie maken. Er zijn psychologen, zoals de Amerikaan dr. John Gottman, die maar even hoeft te luisteren hoe een stel met elkaar omgaat, om te kunnen voorspellen of de relatie gaat slagen.

Op een goede manier omgaan met meningsverschillen is essentieel van belang voor het wel of niet slagen van een relatie. Ruzie maken op een gezonde manier in een relatie is mogelijk. Lees hieronder meer over ruzie maken.

Gebruik je relativeringsvermogen

Bedenk goed hoe een ruzie de sfeer 360 graden kan laten omdraaien. Daarom is het belangrijk om je relativeringsvermogen te gebruiken om te bedenken of bijvoorbeeld de rommel in huis wel een ruzie waard is. 

Hierbij is het natuurlijk wel belangrijk, dat je je ware gevoelens niet onderdrukt of verbergt, want anders creëer je een voedingsbodem voor negatieve emoties. Want als je partner niet weet wat er in je omgaat, kan hij niets veranderen aan de dingen waaraan je je ergert. 
Breng het dus naar buiten op een open en respectvolle wijze.

Ruzie zonder denigrerende opmerkingen

Partners die geen denigrerende opmerkingen van elkaar accepteren, blijken de meest succesvolle relaties te hebben. Het is beter om in een vroeg stadium duidelijk te maken dat er grenzen zijn en dat er geen beledigingen worden getolereerd. 

Partners beschadigen elkaar door gemene verwijten. Rotstreken worden niet snel vergeten. We worden allemaal niet gelukkiger van denigrerende opmerkingen en het veroorzaakt een slechter zelfbeeld en levert stress op.

Voorkom dat een conflict escaleert

Wie uit angst zijn/ haar ergernissen voor zich houdt, loopt het risico dat op den duur een relatief onbetekenend voorval leidt tot een explosie van opgekropte ergernissen. 

Daarom is het belangrijk om frustraties uit te spreken en niet op te sparen totdat de emmer overloopt, want dan heb je jezelf niet meer onder controle. Opborrelende boosheid hoeft niet meteen geuit te worden. Wacht het juiste moment af om een confronterend onderwerp aan te kaarten. Zo creëer je tijd om de woede te laten zakken en is de kans op een ruzie kleiner.

Personen die van nature impulsief zijn, reageren juist direct en fel als iets ze niet bevalt. Grote kans dat een dergelijke agressieve uitbarsting een tegenaanval uitlokt en dan heb je ruzie. 

De strijd om wie de dienst uitmaakt, kan zich ook uiten in ruzie over onbelangrijke zaken. Zaken zoals wie de afstandsbediening van de televisie bedient, of de beslissing om wel of geen familie te bezoeken in het weekend, hebben met de machtsstrijd te maken.

De oorzaak van de machtsstrijd is vaak angst om door de partner overheerst te worden. Toegeven wordt dan gezien als terreinverlies en daarom probeert men de ander de domineren. Hierdoor verharden de opstellingen zich. Zijn we ons bewust van deze dynamiek?

Los oplosbare conflicten op

Ruzie is onvermijdelijk en er zullen in iedere relatie conflicten blijven opkomen, hoe goed men het ook met elkaar kan vinden. De meeste van de aanvaringen komen voort uit de verschillen in persoonlijkheid, temperament, opvattingen, normen en waarden en stijl van leven. 

Die verschillen zijn grotendeels onveranderlijk en dat zijn de onoplosbare conflicten. Het is goed om te weten dat 69% van de conflicten bestaan uit onoplosbare conflicten volgens dr. John Gottman. Probeer de partner daarom te accepteren zoals hij is.

De kunst is om de oplosbare conflicten op te lossen. 
Bijvoorbeeld, het nog aanwezig zijn van de vuile vaat als je thuis komt terwijl is afgesproken dat je partner dit zou oppakken. 

Als je elkaar dan gaat beschuldigen van lui zijn en dat je partner zijn deel niet doet met betrekking tot het huishouden en de ander je vervolgens een dril sergeant en een zeur noemt, wordt het conflict een onoplosbaar conflict. Je ruziet dan niet meer over de afwas maar over diepere waarden zoals werk volgorde en verantwoordelijkheden in het huis.

Blijf niet vastlopen op conflicten

Hiervoor is onderzoek nodig. Wat is de oorzaak van het conflict? Volgens Gottman is het terug te traceren naar onvervulde dromen (hoop, verlangens, wensen). Zoals het nastreven van vrijheid, rust, geestelijke groei of verbondenheid met de familie. 

Partners kunnen beide andere dromen hebben. Dat is geen probleem als je de dromen van je partner kent en ondersteunt. Anders zal dit eindeloos leiden tot conflicten. Gelukkige paren geloven in het belang om elkaars dromen te realiseren. Communicatie is hierbij van groot belang, het bespreken van elkaars dromen, het nemen van een pauze als de stress te sterk naar voren komt en vrede met het probleem krijgen.

Geef kritiek op een positieve wijze

In plaats van dat we wijzen op datgene wat er mis is aan de partner is het beter om te vertellen hoe je het graag wilt hebben. Zo voelt de ander zich niet persoonlijk aangevallen en hoeft daardoor niet in de verdediging te schieten. 

Maak concreet wat je van je partner verlangt en geef voorbeelden van datgene waar je bijvoorbeeld meer behoefte aan hebt, zodat hij zich kan inleven. Dus richt je boosheid op zijn gedrag, wat het doet met je gevoelens en niet op hem als persoon. Zeg zelf ook sorry als je achteraf inziet dat je ook verkeerd bezig was, wat ook goed kan voorkomen.

Conclusie: op een gezonde manier ruzie maken in een relatie

Een aantal tips:

  • Gebruik je relativeringsvermogen
  • ruziemaken zonder denigrerende opmerkingen
  • voorkom dat een conflict escaleert
  • los oplosbare conflicten op
  • blijf niet vastlopen op conflicten
  • geef kritiek op een positieve wijze.

Lees hier al onze Relatie Tips.

Categorieën: Relatie tips

0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *